نرخ سود ۳۰ درصدی اوراق مانع رشد بورس می شود – اقتصاد برتر


تهران – اختازبرتر – ۰۹ آبان ۱۴۰۱

به گزارش مهر، فردین آقا بزرگی درباره وضعیت بسته حمایتی ۱۰گانه از بازار سرمایه گفت: بندهای متعددی در این بسته حمایتی فوری نامشخص است به گونه ای که نرخ سود و سود سپرده با رشد کل ناهماهنگی دارد. شاخص، بنابراین این بسته نمی تواند اثر لازم را داشته باشد. در دو روز گذشته شاخص کل تنها با ۵ تا ۶ نماد شاخص مانند فولاد، گل غر و شبندر مثبت بوده است و این نوع مثبت بودن مشکل بازار را حل نمی کند. امروز برای مثبت شدن بازار سرمایه از اساس باید متغیرهای کلان مانند نرخ سود تغییر کند و زوم کردن روی نرخ سود بین بانکی برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مفید نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نرخ سود باید به صورت ویژه کاهش یابد به ویژه نرخ موثر اوراقی که در آستانه ۳۰ درصد سود معامله می شود به شدت کاهش یابد در غیر این صورت بازار سرمایه واکنش خوبی نشان نخواهد داد. بسته فوری ۱۰ گانه حمایت از بورس نشان از توجه ویژه به سهامداران دارد و دولت باید آن را تقویت کرده و بر عوامل کلان مانند نرخ سود، اوراق مشارکت، سود دارایی، عوارض صادراتی، نرخ خوراک صنعتی متمرکز شود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند اشخاص حقوقی همیشه عرضه می کنند و نمی گذارند بازار زنده بماند و عمدی در عرضه قانونی وجود دارد، گفت: من این نکته را قبول ندارم که در عرضه عمدی وجود داشته باشد، اگر مولفه های اساسی بازار برای خرید جذاب است مولفه های قانونی در ردیف قرار گرفته اند، در حال حاضر مولفه های اساسی بازار جاذبه لازم را ندارند و برخی عوامل اساسی مانند نرخ اوراق باعث ریزش بازار به صورت فرسایشی شده است. رشد این دو روز فقط در چند شاخص است وگرنه کل بازار منفی است.