تکذیب کشته شدن دختر دانشجو در شهرستان ایرانشهر – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان



به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان به ادعای کذب رسانه های ضد انقلاب مبنی بر کشته شدن دانش آموزی در مدرسه ای به نام پروین اعتصامی با صدور بیانیه ای به این خبر کذب پاسخ داد.

در این بیانیه آمده است: در راستای جنگ ترکیبی شناختی و پروژه دروغین کشتار رسانه معند، یکی از کانال های معند در شبکه های اجتماعی کشته شدن دختر دانش آموز با مشخصات پارمیس همناوا در دختران پروین اعتصامی را منتشر کرده است. ‘ دبیرستان.

آموزش و پرورش ایرانشهر تاکید کرده است: این ادعا از روی دروغ بوده و دانش آموزی با این مشخصات در کل حوزه آموزش و پرورش ایرانشهر وجود نداشته و دانش آموزی در این شهرستان کشته نشده است.

مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص خبر فوت دانش آموزی به نام پارمیس همنوا در شهرستان ایرانشهر، گفت: خبر فوت یک دانش آموز دانش آموز به نام پارمیس همنوا در شهرستان ایرانشهر نادرست است و صحت ندارد. هیچ دانش آموزی در شهرستان ایرانشهر کشته یا حتی برای تحقیق احضار نشده است.