روابط عمومی وزارت نفت به عنوان اولین جلسه روابط عمومی دستگاه های اجرایی انتخاب شدبه گزارش شانا، همایش ملی تبیین جهاد و اطلاع رسانی هنری و جلسه روابط عمومی دستگاه های اجرایی امروز (پنجشنبه ۵ آبان ماه) با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، علی بهادری جهرمی رئیس شورای اطلاع رسانی و دولت برگزار شد. سخنگوی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، روابط عمومی دستگاه های اجرایی و استانی و مدیران رسانه برگزار شد.

در این همایش مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از گروه روابط عمومی دستگاه های اجرایی و سرپرست روابط عمومی استانداری اراک به نمایندگی از روابط عمومی استانداری های کشور مطرح کردند. موضوعات خطاب به رئیس جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت.

پس از آن علی بهادری جهرمی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این همایش از روابط عمومی برخی دستگاه های اجرایی و استانداری ها قدردانی شد و اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به عنوان یکی از روابط عمومی های برتر دولت انتخاب و معرفی شد.