تشدید آلودگی هوای تهران و کرج طی دو روز آینده


گودرزی گفت: میزان آلاینده های جوی تا روز چهارشنبه در شهرهای بزرگ از جمله تهران و البرز افزایش می یابد.

به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران،فریبا گودرزی گفت: آلودگی هوا در کلانشهرها از جمله ارومیه، اراک، تهران و کرج تا روز چهارشنبه ادامه دارد. طی دو روز آینده در برخی شهرهای بزرگ تشدید خواهد شد.

به گفته کارشناس هواشناسی کاهش تردد خودروها، کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، مدیریت منابع آلاینده، تاکید بر عدم تردد غیرضروری برای تمامی گروه ها، پرهیز از فعالیت های فیزیکی و ورزشی در فضای باز و اتخاذ تدابیر مدیریتی لازم برای از افزایش غلظت آلاینده ها تا حد مجاز جلوگیری می کند. بسیار ناسالم را در دستور کار قرار دهید.

وی می گوید: با توجه به پایداری جریان هوا در بسیاری از شهرها شاهد افزایش شاخص آلودگی هوا خواهیم بود.