کاهش تعداد چک های برگشتی نسبت به سال قبل (دوم دی ۱۴۰۱)گزارش کردن شهرآرانیوزبر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، به ترتیب ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد از کل چک های مبادله شده مهرماه وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های دریافتی در ماه قبل (شهریور) به ترتیب ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در مهر ۱۴۰۱ از نظر تعداد ۷.۶ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل رقم ۸.۲ درصد را نشان می دهد. همچنین این شاخص از نظر مقدار ۱۱.۱ درصد و در ماه قبل ۱۰.۵ درصد را نشان می دهد.

طی مهر ماه ۱۴۰۱ حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار میلیارد ریال در سامانه چک مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج درصد و از نظر مبلغ ۴.۹ درصد کاهش نشان می دهد.

منبع: ایسنا