امروز برای اصلاح خیلی دیر است!


مهدی آیتی گفت: امروز مردم عصبانی هستند و دردهایشان آنقدر زیاد شده که طاقت ندارند. این وضعیت نشان می دهد که ما بیش از هر زمان دیگری به اصلاح و تغییر روش نیاز داریم.

آیه ماندگار – جهانگیر مصلی: کشور پر از مشکلات و بحران است. به همین دلیل توجه به عقلانیت موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا جامعه از این حالت موانع به سوی آرامش حرکت کند. ناگفته نماند که یکی از شاخص های روشن عقلانیت چیزی نیست جز این که برای تصمیم گیری و برنامه ریزی و همچنین اجرای برنامه ها باید از همه طیف ها و سلیقه ها کمک گرفت تا تضاد آرا در نهایت منجر به موفقیت این در شرایطی است که جریان اصلاحات تقریباً در حاشیه مطلق به سر می برد و عده ای که توتالیتاریسم را دوست دارند در یک پروسه چند ساله چهره های برجسته و تاثیرگذار اصلاح طلب را از صحنه تصمیم گیری و اجرایی رها کرده اند که مشخصا بتواند از طریق نظارت اختیاری در تعیین صلاحیت انتخابات مختلف فضا را به دست آورد. طوری مدیریت کنند که فقط آنها در متن باشند و رقبای سیاسی را کنار بگذارند. واضح است که یک طیف به تنهایی نمی تواند ترمیم شلختگی را به عنوان یک هدف محقق شده ببیند.

مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاح طلب در این باره گفت: اصلاح طلبان در عمل ثابت کردند که می توانند مقتضیات توسعه را بشناسند و توانایی اجرای برنامه ها را هم در دوره دولت و هم در زمانی که اکثریت مجلس را داشتند، دارند. ” اما متأسفانه گروهی که بر افراط گرایی و تمامیت خواهی اصرار دارند، با حذف چهره های برجسته اصلاح طلب، مشکلات کشور را روز به روز بیشتر کردند.

نماینده ادار مجلس در ادامه گفت: اصولگرایان تاکید داشتند که وحدت دولت می تواند موفقیت های بسیاری را به دنبال داشته باشد و در نتیجه مردم آرامش و آسایش پیدا کنند. الان حدود ۱۵ ماه است که همه ارکان تصمیم گیری دست خودشان است و اوضاع کشور آنقدر به هم ریخته است که مردم برای اعتراض به خیابان ها آمده اند. به نظر من در سطح بالای نظام باید تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که فضا را برای فعالیت همه سلایق فعال فراهم کنند تا مردم در زندگی روزمره خود با موانع کمتری مواجه شوند. نمی شود گروهی که تجربه، تخصص و کارایی کلی لازم را ندارند بیایند و به برکت رد صلاحیت های گسترده دولت و مجلس را در دست بگیرند و روز به روز سوراخ های مردم را عمیق تر کنند. سوال من از اصولگرایان این است که اگر کشور و مردم بدانند که مجبور نیستند همه کارها را خودشان انجام دهند، با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟

وی تصریح کرد: امروز مردم عصبانی هستند و دردهایشان آنقدر زیاد شده که طاقت ندارند. این وضعیت نشان می دهد که ما بیش از هر زمان دیگری به اصلاح و تغییر روش نیاز داریم. یکی از تغییرات لازم این است که انتخابات آتی به گونه ای برگزار شود که اصلاح طلبان فرصت رقابت برابر با اصولگرایان را داشته باشند و هر چه مردم تصمیم بگیرند اتفاق بیفتد.

مهدی آیتی در پایان گفت: امروز برای اصلاحات دیر است و باید کاری کنیم که کشور از همه ظرفیت های خود استفاده کند تا بتوانیم برای این شرایط بحرانی چاره اندیشی کنیم و بعد از این همه محدودیت به مردم آرامش دهیم. “

منبع: روزان