قانونگذار شرایط صادرات را برای بخش خصوصی فراهم کندبه گزارش شانا، عبدالحسین بیات در سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی و تولید گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت که در محل شرکت سرمایه گذاری اهداف برگزار شد، گفت: تمرکز گروه اقتصادی صندوق ها بر روی برنامه های در دست اقدام است. ; ایجاد درآمد قابل قبولی برای صندوق ها برای انجام تعهدات تا افق ۱۴۰۴ ضروری است.

وی با بیان اینکه دو شورای تخصصی برای شرکت ها در گروه اقتصادی تشکیل شده است، افزود: شورای عالی پروژه ها پیشرفت حدود ۲۶ طرح از جمله میادین نفت و گاز، پالایشگاه های نفت، پتروشیمی، شرکت های تولید کننده نفت و قیر را بر عهده دارد. و مسئولیت شورا بخش برنامه ریزی و تولید بر وضعیت تولید، فروش (صادرات و تامین نیاز داخلی) و سود، مواد اولیه و سوخت متمرکز است.

یک رویکرد تشویقی برای تکمیل زنجیره ارزش

رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت در جریان گزارش مدیران از وضعیت صادرات اظهار داشت: رویکرد برخی سیاست ها و قوانین برای توسعه زنجیره ارزش تنبیهی است و باید آن را به رویکردی تشویقی تبدیل کرد. تجربه نشان داده است که سیاست های غیر تشویقی در حوزه زنجیره ارزش بی اثر بوده و گاه موجب خودتحریمی می شود.

بیات تاکید کرد: طبیعتا و از منظر اقتصادی هرگاه واحدی در ایجاد زنجیره ارزش به سود و سود بیشتری پی برد به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر حرکت می کند.

وی تصریح کرد: برخی برنامه ها که حتی ممکن است قانونی باشد با سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت و زمینه سازی برای بخش خصوصی در تضاد است. به عنوان مثال مدیران نفت جی گزارش داده اند که قانونگذار برای صادرات قیر به عنوان ماده اولیه مالیات وضع کرده است در حالی که این ماده محصول نهایی است. بنابراین درج مالیات برای قیر صادراتی به بنگاه اقتصادی مانند نفتجی لطمه می زند. بخش خصوصی باید توسط قانونگذار تقویت شود اما بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی، اکنون قانونگذار در برخی قوانین و احکام بودجه ای برای محصول نهایی این کارخانه مالیات خام فروشی را پیش بینی کرده است.

رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: به عنوان یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی در راستای کسب سود برای جامعه ذی نفعان (شاغل و بازنشستگان) پس از تامین نیاز داخلی متناسب با تولید، مجوز صادرات مستقیم می خواهیم. ; لازم است تولیدکنندگان عمده قیر کشور در این خصوص بحث کنند.

بیات افزود: تولید در بنگاه اقتصادی تنها تابع سود است بنابراین تولید بدون سود کافی و بر اساس ملاحظات غیراقتصادی در بنگاه اقتصادی صندوق ها جایی ندارد.

بهبود مستمر فرآیندهای تولید

وی تصریح کرد: هر جا کمتر از ظرفیت اسمی تولید می شود باید دلایل عدم تولید کافی و یا دلایل کاهش تولید به طور دقیق مشخص شود تا در شورا بررسی شود. بدون تحقیق در مورد علل کاهش تولید، نمی توان مسیر بهبود مستمر فرآیندهای تولید را بهبود بخشید.

رئیس هیأت مدیره صندوق های بازنشستگی صنعت نفت گفت: مسائل اقتصادی باید با تحقیق حل شود، بنابراین تغییر برنامه بودجه تنها باید با پیشنهاد و تصویب مجمع انجام شود و موضوعاتی مانند آینده پژوهی در این زمینه حائز اهمیت است. از تولید.”

بیات به روز نگه داشتن آموزش های ایمنی را ضروری دانست و تاکید کرد: در درجه اول ایمنی کارکنان قبل از تولید مهم است. انتظار می رود مسئولان HSE به صورت مستمر جلسات آموزشی مورد نیاز را برگزار کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت های گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت حدود دو سوم مستمری و مبالغ ثابت مستمری بگیران و بازماندگان صنعت نفت را از محل سودآوری طرح های اقتصادی تامین می کنند. بنابراین توجه به مسائل این شرکت ها ارتباط مستقیمی با تجمیع فرآیند تامین منابع مالی برای پرداخت مستمری ها و مقررات دارد.

بر این اساس میزان تولید نفت سپاهان در مهر ماه ۱۴۰۱ برای روغن پایه ۲۳۵۹۳، روغن نهایی ۱۴۷۶۶، روغن های فرآوری شده ۱۹۶۸۴، اسلاک واکس ۶۴۸۰، ضدیخ ۶۸ تن. و میزان تولید مهر ماه شرکت جی نفت ۸۱۸۳۴ تن قیر است. میزان تولید شرکت پالایشگاه پترو کنگان، پنتان پلاس ۱۶۵۱۲، پروپان ۷۶۲۰۹، بوتان ۳۷۹۰۷; میزان تولید پتروشیمی خارک ۵۶ هزار و ۹۲۷ تن متانول، ۷ هزار و ۹۸۶ تن پروپان، ۹ هزار و ۹۸۲ تن بوتان، ۸ هزار و ۲۳۸ تن گوگرد و ۹ هزار و ۴۲۷ تن پنتان پلاس گزارش شد.