آیا بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) تقارن صد درصدی در سینه ها وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس

اندازه و شکل دو طرف سینه در هر زنی دقیقاً یکسان نیست و هیچ جراحی نمی تواند تقارن کاملی در این زمینه ایجاد کند. جراح باید به بیمار توضیح دهد که قرار دادن پروتز بزرگتر در طرف کوچکتر مانند سمت بزرگتر عمل نمی کند زیرا طرف کوچکتر همیشه پوست کمتری دارد و سعی می کند … ادامه

عوامل م theثر بر لمس پروتز سینه چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس

عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد م haveثر است. هیچ جراحی نمی تواند تضمین کند که بیمار به هر نحوی پس از جراحی پروتز را لمس می کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز … ادامه