25-30 گرم فیبر؟ : تغذیه


من به سرعت یاد می گیرم که فیبر یکی از سخت ترین اهداف تغذیه ای است که می توانم هر روز به آن دست یابم و به عنوان فردی که از بیماری سلیاک رنج می برد ، مهمتر این است که من به این هدف فیبر در عنوان دست پیدا کنم. آیا کسی در مورد غذاهایی که باید روزانه بخورم توصیه ای دارد؟ در حال حاضر ، بزرگترین منبع فیبر من از یک ویتامین تامین می شود ، اما من 30 گرم بدون ویتامین می خواهم. بنابراین ، بزرگترین منابع من از آجیل ، بادام ، زغال اخته و تمشک تهیه می شود ، اما من با این رژیم غذایی به سختی به 8 گرم می رسم …

دیدگاهتان را بنویسید