900-1200 کالری سالم نیست؟ : تغذیه


بنابراین من در سفری هستم که حدود 20 پوند ضرر می کنم. من به 600 پوندم نگاه می کنم. زندگی و این شرم آور است که بخواهیم بپرسیم ، اما …

چرا مردان 600 پوندی می توانند کالری دریافتی خود را به 900-1200 کالری کاهش دهند ، در حالی که یک زن 150 کیلویی سعی می کند تا 130 پوند وزن کم کند ، به من می گویند 1200 کالری بسیار کم است؟ فقط در مورد علم پشت آن کنجکاو هستم. من احساس می کنم که یک فرد 600 کیلوگرمی می تواند کالری بیشتری بخورد و وزن خود را از دست بدهد و شخصی مانند من می تواند خیلی کمتر غذا بخورد بدون این که متابولیسم من به خطر بیفتد. من با رژیم غذایی 1200 کالری در روز بهترین نتایج را برای کاهش وزن می بینم و احساس خوبی دارم ، بنابراین کمی گیج شده ام.

دیدگاهتان را بنویسید