plga مگا گیج کمک می کند [-portions and meal size] : تغذیه


وقتی تصویر بشقابی را مشاهده می کنید که نصف ، یک چهارم سبزیجات ، یک چهارم پروتئین کربوهیدرات است … آیا این به معنای یک وعده از هر کدام است؟

خوب پس بگویید یک وعده برنج پخته 1/4 فنجان است یک وعده پروتئین 1/4 فنجان و یک وعده سبزی 1 فنجان است.

آیا این یک وعده غذایی کامل است؟

آیا دستورالعمل هایی برای کنترل بخش هایی دیده ام که چندین قسمت سبزیجات داشته باشند اما به طور کلی غذا را کنترل نکنند؟ bc آیا چندین وعده سبزی دارید؟

با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید