خونریزی های ناعادلانه سریع گریبان آل سعود را خواهد گرفت – قدس وب مبتنی بر | ایستگاه خبرییکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همراه خود ردیابی به جنایات رژیم آل سعود ذکر شد: این جنایات در نتیجه بقای رژیم آل سعود نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع خونریزی های ناعادلانه به همان اندازه این حد توسعه خواهد کشف شد. سیستم قانونی

به گزارش قدس وب مبتنی بر، احمد علی مقدم یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همراه خود ردیابی به حرکت خرد کردن ۸۱ نفر در عربستان توسط وهابی های سعودی ذکر شد: عربستان سعودی ساکنان شیعه شخصی را به صورت دسته جمعی اعدام می تنبل.

وی یکپارچه داد: وهابی های سعودی در سال های فعلی جنایات وحشیانه زیادی مرتکب شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند شیعیان یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ملت شخصی را به طرز فجیعی حمام خون کردند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: تمام ادعاهای بوسلمان مبنی بر گشایش همراه خود مردمش به معنای واقعی کلمه هستند گشایش در حمام خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار وحشیانه شیعیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عامل تولید دیگری!

وی خاطرنشان کرد: آل سعود مسئله کشتار خونین حجاج در مراسم حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان بی حفاظت یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه تکه شدن الخاشکی است، چه این شیعیان در ملت شخصی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در مکان های مختلف.

مقدم تاکید کرد: به نظر می رسد مانند است گروه های در سراسر جهان اجتناب کرده اند جمله گروه ملل کدام ممکن است شعارهای حقوق بشری بالا می دهند، برخلاف این شعارها حرکت می کنند، از در برابر این این جنایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار آل سعود سکوت کرده اند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ذکر شد: آل سعود همراه خود تقلید اجتناب کرده اند سران آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل، شیعیان بی ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم را می کشد. با این حال این جنایات {نمی تواند} حکومت این قاتلان را نجات دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون هیچ ملاحظه ای است کدام ممکن است خونریزی ناعادلانه این شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی گناهان سریع به کف دست رژیم جنایتکار سعودی خواهد سر خورد.

مقدم خاطرنشان کرد: وهابی های ملحد کدام ممکن است تنها پیرو اربابان مستکبر شخصی هستند همراه خود این ادراک کدام ممکن است «کشتن شیعیان آنها را به بهشت ​​می برد» می خواهند اجتناب کرده اند جریان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام جلوگیری کنند. با این حال آنها به هیچ وجه به توهم شخصی نمی رسند.

دبیر جبهه پیروان جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت استان کرمان در خاتمه خاطرنشان کرد: کشورهای مرتجع عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران آنها کدام ممکن است مزیت آنها را تامین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها توهین می کنند باید بدانند کدام ممکن است اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را به تار عنکبوت تمیز گره نزنند. اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن آنها.

وی ذکر شد: اسرائیل خودش در جاری فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند شخصی را تامین تنبل، حالا چگونه ممکن است اجتناب کرده اند این سرها حفاظت تنبل، متعاقباً حکومت ظلم اصلا ایمن نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به زباله دانان گذشته تاریخی خواهند اتصال. “

تأمین: فارس

دیدگاهتان را بنویسید