بهترین جشنواره مسلمانان لندن برگزار تبدیل می شود – قدس اینترنت | ایستگاه خبریدر آستانه ماه مبارک رمضان بهترین نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره محصولات حلال هفته بلند مدت در پایتخت انگلیس برگزار تبدیل می شود.

به گزارش قدس اینترنت، همزمان همراه خود کنار هم قرار دادن شدن مسلمانان برای ماه مبارک رمضان، پایتخت انگلیس میزبان غول پیکر ترین نمایشگاه محصولات حلال، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های غذایی روی زمین {خواهد بود}.

جشنواره کسب مسلمانان در لندن کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۶ به همان اندازه ۲۷ مارس (۶ و هفت آوریل) برگزار تبدیل می شود، دارای بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ کیوسک کسب، سالن غذاخوری حلال، نمایشگاه های سبک اسلامی، ورزشی های شادی ها انگیز برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند جاذبه های تولید دیگری {خواهد بود}.

ولید جهانگیر، سرپرست نمایشگاه اظهار داشت: ما کار شخصی را اجتناب کرده اند ۶ سال پیش همراه خود حدود ۵۰۰۰ بازدیدکننده آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال پیش بینی ۲۰۰۰۰ نفر را داریم، مجبور شدیم محل قرارگیری را اجتناب کرده اند سالن المپیا تنظیم دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال به سالن اکسل لندن آمدیم.

وی افزود: اولین نمایشگاه اجتناب کرده اند شش سال پیش تحریک کردن به زحمت کشید. در کل سال ها، اشخاص حقیقی celeb زیادی به همین جا آمده اند. در کل این سال ها انواع اتاقک ها را ۲ برابر کرده ایم.

سخنگوی جشنواره حلال لندن اظهار داشت: این مناسبت برای هر برندی کدام ممکن است غیر مستقیم به حق ورود به بازار رو به انبساط حلال است حیاتی است.

تقریباً همه قریب به اتفاق مسلمانان بریتانیا در بریتانیا مسکن می کنند، حدود ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۶۰ نفر کدام ممکن است ۴.۳ نسبت اجتناب کرده اند باند را نمایند.

بر ایده سرشماری سال ۲۰۱۱، بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون مسلمان در جهان لندن غول پیکر مسکن می کنند. نسبت مسلمانان در لندن به ۱۲.۴ نسبت اجتناب کرده اند باند افزایش کشف شد.

تأمین: مهر

ts/

دیدگاهتان را بنویسید