ازدحام از حداکثر در بزرگراه های زنجان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرهنگ محمدعلی عظیمی در بحث با خبرنگار مهر با ردیابی به وضعیت ترافیکی بزرگراه های استان زنجان ذکر شد: در جاری حاضر بازدید کنندگان سنگینی در تمامی محورهای استان زنجان تحت سلطه است.

وی ذکر شد: نزدیک به کمیت تردد در بزرگراه های زنجان، تردد به کندی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان موظفند سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان ذکر شد: مسافران در گذشته اجتناب کرده اند بازدید ۲ ساعت آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به بازدید بروند. وی ذکر شد: چرا کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم تصادفات در بزرگراه های زنجان ناشی اجتناب کرده اند خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی ناشی اجتناب کرده اند عدم ملاحظه به ورودی است.

عظیمی تایید کرد: در ایام نوروز تصادفات در بزرگراه های استان زنجان افزایش کشف شد.

دیدگاهتان را بنویسید