فینال تحریم های اعمال شده توسط اروپا بر بخش بانکداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در روسیه – اقتصاد برتر


رئیس کمیسیون اروپا گفت: اتحادیه اروپا در چارچوب اجرای بسته ششم تحریم ها علیه مسکو، اقداماتی را علیه بخش بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت در بخش نشاط روسیه بازرسی می تنبل.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

اورسولا فون در لاهن، رئیس کمیسیون اروپا به روزنامه آلمانی Bild am Sonntag ذکر شد: «ما به تحقیق اقدامات علیه موسسه مالی‌ها، به طور قابل توجهی تحریم‌ها علیه موسسه مالی پس‌انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخش نشاط روسیه یکپارچه می‌دهیم.

این موضوعات کلیدی در بسته ششم تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه گنجانده شده است. افسران اتحادیه اروپا می گویند این اتحادیه در جاری بازرسی استفاده اجتناب کرده اند مکانیسم های خوب {است تا} اجازه دهد موضوع نفت در در اطراف بعدی تحریم های اتحادیه اروپا گنجانده شود.

فونیه {در این} مصاحبه انتقاد اجتناب کرده اند مقامات آلمان را کدام ممکن است متهم به تنبل کردن تحریم‌های ضد روسیه است، رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است برلین سال‌ها اجتناب کرده اند اوکراین حمایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۵ بسته تحریمی زودتر اتحادیه اروپا ظرف ۴۸ ساعت موافقت کرده است. فون اینترنت در یکپارچه این مصاحبه نیازمند سوئیچ فوری سلاح به کیف شد.

او ذکر شد: «ممکن است اجتناب کرده اند همه اعضای اتحادیه اروپا کدام ممکن است می‌توانند تسلیحات را به اوکراین سوئیچ دهند می‌خواهم برای عجله تسلیحات را سوئیچ دهند، از تنها {در این} صورت است کدام ممکن است کیف می‌تواند در نبرد دفاعی علیه روسیه باقی نگه دارد».

وی ذکر شد: “هر کمکی کدام ممکن است می توانیم به اوکراین حاضر کنیم باید در اسرع وقت در اصل کار قرار گیرد.” اوکراین باید هر چیزی را کدام ممکن است برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی خواستن دارد داشته باشد. {در این} زمینه ممکن است تفاوتی بین سلاح های سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی قائل نیستم.

دیدگاهتان را بنویسید