بهره‌برداری اجتناب کرده اند انبار ویژه نگهداری مغزه‌های پایین‌شناسی مناطق نفت‌خیز جنوببه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا دانشی، مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت‌خیز جنوب  روز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در آیین بهره‌برداری اجتناب کرده اند این قالب ضمن گرامیداشت روز کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم  اظهار کرد: پایین‌شناسی اجتناب کرده اند امتیازات مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی صنعت نفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راهبری دقیق مخازن نفتی موقعیت مؤثری دارد.

وی همراه خود دقیق اینکه مهندسان مخازن اجتناب کرده اند طریق ارزیابی مغزه‌های پایین‌شناسی به متعدد اجتناب کرده اند دانش مخزن بازو می‌یابند، تصریح کرد: مغزه‌های پایین شناسی جزو سرمایه سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود دقت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ویژه نگهداری ‌شوند اجتناب کرده اند این رو  مونتاژ انبار ویژه نگهداری آنها در اصل کار نمایندگی قرار گرفت.

مدیرعامل نمایندگی سراسری مناطق نفت‌خیز جنوب همراه خود ردیابی به اینکه در نمایندگی‌های غول پیکر نفتی جهان نیز به نگهداری مغزه‌ها اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، بر بهبود انبار ویژه نگهداری مغزه‌های مناطق نفتخیز جنوب {تأکید کرد}.

تعهد انبار ویژه نگهداری مغزه‌های مناطق نفت‌خیز جنوب در زمینی به مساحت تقریبی ۲۰ هزار متر مربع احدات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن انبار ویژه نگهداری مغزه‌ها، سالن بررسی، اتاق اسلاید، محل های کار کار کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات جانبی است.

مغزه‌ها الگوی‌های استوانه‌ای تعیین کنید هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند طبقات اعماق پایین در ابعاد‌های مختلف گرفته می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌وسیله آنها ارزیابی‌های پایین‌شناسی اجتناب کرده اند قبیل عملکرد‌های سنگ مخزن، مقدار تراوایی سنگ، مقدار تخلخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت وجود نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید