زمان بندی بهینه مصرف کافئین با دوز پایین در دوچرخه سواران آموزش دیده

زمان بندی بهینه مصرف کافئین با دوز پایین در دوچرخه سواران آموزش دیده

نویسندگان: Andrew D. Davenport، Catherine R. Mikus، Benjamin T. Wall، Nima Alamdari & Francis B. Stephens استفاده از کافئین برای بهبود عملکرد بدنی و شناختی در بین ورزشکاران رواج دارد (دل کوسو ، موونز ، و موونز-گورا ، 2011 ؛ فیزیولوژی کاربردی ، تغذیه و متابولیسم ، 36 (4) ، 555-561). کافئین با دوز کم … ادامه