آب برهنه – نظر شما چیست؟ : تغذیه


خوب ، بنابراین من در مورد نظرات در مورد آب خالی کنجکاو هستم. می دانم که او واکنش نشان داد زیرا سالم نیست (قند زیادی دارد). من متوجه شده ام که شکر طبیعی است ، و این باعث می شود من در مورد “سلامتی” آن نظر داشته باشم. و صادقانه بگویم ، من آنها را بسیار خوشمزه می دانم.

مطمئناً این برای من جایگزین میوه یا صبحانه نمی شود. بیشتر شبیه یک میان وعده یا یک غذای لذیذ یک بار در ماه آبی است (فقط نیمی از نوع کار را بنوشید) … نظر شما چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید