آیا شکر فواید سایر غذاها را برای سلامتی از بین می برد؟ : تغذیه


متأسفم اگر قبلاً این سال شده است .. من تعجب می کنم که آیا افزودن شکر به وعده غذایی سالم مزایای سلامتی آن غذا را نادیده می گیرد. این تغذیه چگونه پردازش می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید