نسبت کلسیم به منیزیم: تغذیه


سعی کرده ام سرم را در مورد این رابطه بین کلسیم و منیزیم بچرخانم. من بیشتر گیاهی با کمی ماست دارم و در همه جا نسبت 2: 1 کالک به میلی گرم را برای سلامتی می خوانم.

به نظر می رسد که من به هیچ وجه آن را دریافت نمی کنم ، با وارد کردن غذای معمول من روزانه حدود 800-1200 میلی گرم کلسیم با 800 میلی گرم منیزیم دریافت می کنم.

آیا من با خوردن این راه به پای خود شلیک می کنم؟ من به هر ریز مغذی برخورد کردم ، اما این نسبت به 1: 1 نزدیکتر است و می ترسم در طولانی مدت برای سلامتی من مضر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید