کدام سبزیجات معمولی برای ریز مغذی ها / ویتامین ها بهتر است؟ : تغذیه


به صورت فرضی – بگویید که رژیم غذایی مناسبی بر روی درشت مغذی ها می خورید ، اما در غیر این صورت ذخیره کنید (غلات فرآوری شده با روغن تصفیه شده و منبع پروتئین تکمیل می شود). چه سبزیجات معمولی را ابتدا به چنین رژیم غذایی اضافه می کنید؟

شهود روده من چیزی شبیه کلم است ، اما من علاقه مند بودم بفهمم چه چیزهای دیگری از نظر علمی یا رایج در رژیم های سنتی پشتیبانی می شود …

دیدگاهتان را بنویسید