یک سوال در مورد چربیمن فصل 7 Alone را تماشا می کنم و به نظر می رسد دسترسی به چربی موتور اصلی است. حتی با 100 کیلوگرم گوشت سالم و سالم در یک جعبه چوب ، یک رقیب نزدیک لعنتی در تلاش برای صید ماهی خودکشی کرد زیرا فکر می کرد چربی بسیار ارزشمند است.

در ابتدای فصل ، همان رقیب مقدار زیادی توت وحشی جمع کرد. بنابراین من فقط کنجکاو هستم که چرا انواع توت ها و گوشت بدون چربی کافی نبود؟ شاید انواع توت ها کمتر از آن چیزی بود که فکر می کردم ، اما من احساس می کنم بدن شما می تواند کربوهیدرات ها را به انرژی و چربی تبدیل کند اگر مقدار کافی از آنها وجود داشته باشد.

ارسال شده توسط / u / Clacimus
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید