لرستان یکی اجتناب کرده اند استان های سودآور در جهان نیروی انتظامی است


لرستان یکی از استان های موفق در عرصه نیروی انتظامی است

به گزارش دفاعی خرم آباد، سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی شامگاه شنبه در طولانی مدت بازدید شخصی به استان لرستان ذکر شد: مردمان همراه با پلیس بودند.

این مقام انتظامی همراه خود ردیابی به تحریک کردن سال ۱۴۰۱ تحریک کردن سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای از ما به مناطق مختلف ملت ذکر شد: امسال سفرهای نوروزی ۶۰ سهم افزایش کشف شد.

وی همراه خود ردیابی به آمادگی های اجباری پلیس در ایام نوروز ذکر شد: رعایت مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت اجتناب کرده اند اجزا کلیدی در کاهش تصادفات خیابان ای است.

جانشین فرمانده کل ملت همراه خود ردیابی به رعایت موازین قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی در پارک های کلی توسط مردمان خاطرنشان کرد: برخورد پلیس همراه خود هر نوع ناهنجاری اجتماعی در اصل شکل است.

سردار رضایی همراه خود ردیابی به کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری خوشایند مردمان ذکر شد: جاده صورتی پلیس هنجارشکنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان از نزدیک برخورد خواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی همراه خود خاص اینکه استان لرستان یکی اجتناب کرده اند استان های سودآور در جهان نیروی انتظامی است، خاطرنشان کرد: همراه خود هرکسی کدام ممکن است استراحت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را برهم بزند از نزدیک برخورد تبدیل می شود.

سردار رضایی همراه خود تاکید بر رعایت حقوق عامه ذکر شد: پلیس اخلالگران نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی کلی را نمی پذیرد.

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید