کاخ سفید: ما به قوانین بازنگری کنگره پایبند هستیم – قدس اینترنت | ایستگاه خبریسخنگوی کاخ سفید ذکر شد ادامه دارد هیچ توافقی در مذاکرات وین حاصل نشده است، با این حال واشنگتن اختصاص داده شده به رعایت قوانین اینارا است.

به گزارش قدس اینترنت، جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید صبح جمعه ذکر شد کدام ممکن است مقامات حال آمریکا به قوانین اینارا برای بازنگری هماهنگی هسته ای ۲۰۱۵ ایران اختصاص داده شده است.

ساکی در {پاسخ به} سوالی در کنوانسیون مطبوعاتی کاخ سفید در {پاسخ به} سوالی مبنی بر پایان دادن هماهنگی در مذاکرات وین کسب اطلاعات در مورد هماهنگی هسته ای ایران ذکر شد: اگر اصلا توافقی وجود داشته باشد. [با ایران] “ما ارائه می دهیم می گوییم – بعد از همه، ما {در این} مرحله ادامه دارد به سطح هماهنگی نرسیده ایم.”

به گزارش رسانه‌های اوکراینی، وی دلیل داد: «ما همراه خود دقت در جاری تجزیه و تحلیل حقایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بازگشت آمریکا به هیئت مدیره آژانس بین‌المللی نشاط اتمی هستیم به همان اندازه مجازات ها حقوقی آن، اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها مشمول قوانین بازنگری هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ را خاص کنیم».

سخنگوی کاخ سفید ذکر شد: “ما اختصاص داده شده هستیم کدام ممکن است الزامات این قوانین را رعایت کنیم.” متعاقباً، ما قطعا پیگیری خواهیم کرد.

پیشتر پایگاه خبری خاورمیانه اجتناب کرده اند توقف مذاکرات هسته ای ایران خبر داده بود کدام ممکن است درخواست شده است های جدید آمریکا باعث سوال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک خدمه ایران شده است.

قوانین بازنگری هماهنگی هسته ای ایران در سال ۲۰۱۵ (INARA) در ماه می ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات خانه قانونگذاران آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باراک اوباما بر بالا مفاد هماهنگی هسته ای برجام توسط قانونگذار آمریکا تصویب شد. این لایحه به طور گسترده به کنگره اجازه می دهد به همان اندازه توافقات حاصل شده بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۱+۵ را تجزیه و تحلیل تنبل.

اگرچه در محتوای متنی لایتینگ دلایلی برای امتناع برجام برای جلوگیری اجتناب کرده اند لغو تحریم ها در صورت عدم پایبندی تهران به مفاد هماهنگی هسته ای بر مقدمه تعیین مقدار های کنگره موجود است، با این حال این لایحه گمشده مفادی است کدام ممکن است هماهنگی را تابع کنگره می تنبل. تایید به سادگی ممکن است اجتناب کرده اند تعیین کنید گیری آن جلوگیری تنبل.

همراه خود این جاری، قوانین اینارا شامل مقرراتی است کدام ممکن است علاوه بر این دردسر شدن ورود مقامات بایدن به شورای ایمنی گروه ملل متحد، برداشتن گام های بعدی در اجرای هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها را به قانونگذاران کنگره واگذار می تنبل.

شناخته شده به عنوان مثال، طبق قوانین، مقامات آمریکا به همان اندازه ۳۰ روز پس اجتناب کرده اند بدست آوردن به هماهنگی هسته ای همراه خود ایران کدام ممکن است کنگره آن را تجزیه و تحلیل خواهد کرد، امکانات کاهش تحریم ها را نخواهد داشت. کنگره علاوه بر این می‌تواند در این دوران موافقت‌نامه‌ها را به گوش سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نمایندگان برساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تایید هر دو عدم تایید آنها رای دهد. در همین جا، اگر کنگره به رد این هماهنگی رای دهد، بایدن ممکن است انتخاب کنگره را وتو تنبل، با این حال باید ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است کنگره ۲ سوم اکثریت قریب به اتفاق مورد نیاز برای فرار حق وتو را ندارد.

اینارا پس اجتناب کرده اند اجرای هرگونه هماهنگی هسته ای همراه خود ایران، زمینه های مورد نیاز برای اظهار تذکر با اشاره به الگو هماهنگی را نیز لوازم. طبق قوانین، رئیس جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز به محض گزارشی با اشاره به پایبندی ایران به توافقنامه به کنگره حاضر تنبل، تایید تنبل کدام ممکن است ایران به تعهدات شخصی حرکت کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قانونگذار بخواهد کدام ممکن است لغو تحریم ها را تمدید تنبل.

شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است وجود چنین عوارضی در ادای احترام به کشورهای بریکس حداقل یکی اجتناب کرده اند عناصر عدم تمایل مقامات بایدن برای اجتناب کرده اند سرگیری تعهدات شخصی در چارچوب هماهنگی هسته ای {بوده است}. با این حال مقامات بایدن به جای آن اینکه جستجو در راه حلی برای ضرب و شتم این سبدها باشد، اجتناب کرده اند یک سو به تاخیر در مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ایران را به ممانعت اجتناب کرده اند پیشرفت مذاکرات متهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید