کرونا به هیچ وجه نباید در گروه روال به تصویر کشیده شود


فینال مونتاژ ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا در سال ۱۴۰۰

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر عملکرد پوشش گذاری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان در کاهش بیماری های قلبی، بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر، اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی نباید تاج گذاری در گروه روال به تصویر کشیده شود.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در فینال مونتاژ ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا در سال ۱۴۰۰ همراه خود تاکید بر عملکرد سیاستگذاری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مردمان در کاهش آسیب ها، بستری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها اظهار داشت: اجتناب کرده اند کادر پزشکی تشکر می کنم. برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت شخصی در کشتی همراه خود کرونا اجباری است این امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت شکسته نشده یابد در سفر نوروزی همراه خود رعایت از محسوس رویه های بهداشتی شکسته نشده یابد.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی نباید کرونا را در گروه روال به تصویر بکشیم، افزود: در صورت رعایت قوانین بهداشتی قابل دستیابی است یک بار دیگر شاهد شیوع این ویروس بدنام باشیم.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موضوع سفرهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکتسابی ۲ دوز واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کرونای قابل اعتقاد حیاتی {است تا} مسافر راهی پیدا کند وارد بستر شود. ملت. .

رئیس‌جمهور افزود: مسکن، سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تجمع باید به سامانه‌های مصوب مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نهادهای نظارتی همکاری کنند.

رئیسی همراه خود تاکید بر لزوم پیش‌سوراخ بینی، پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با در کشتی همراه خود کرونا، اظهار داشت: این ویروس دائماً در جاری تنظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه جدیدی اجتناب کرده اند آن در گوشه‌ای اجتناب کرده اند دنیا در جاری تخلیه است، به همین دلیل مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر درمانی باید در همه زمان ها کنار هم قرار دادن باشند. “

وی در نهایت همراه خود ردیابی به عنایت خداوند متعال به ملت ایران برای ضرب و شتم تمامی مشکلات، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است مردمان نوروزی خوش را در کنار همراه خود سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی همراه خود رعایت قوانین بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبتی در بازدید کنندگان بزرگراه ای سپری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید