شکسته نشده افزایش قیمت نفت دسترس در بازار جهانی – اقتصاد برتر


تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

قیمت شاخص نفت نپخته برنت دریای شمال در حال حاضر (۲۹ اسفندماه) در بازارهای جهانی نسبت به فینال قیمت دیروز خوب دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ عرف افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به هزینه زودتر به ۱۰۷ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ عرف رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت پیشنهادات ۱.۲۱ سهم افزایش کشف شد. دیروز. . وست تگزاس اینترمدیت دسترس در بازار بورس نیویورک همراه خود ۱.۶۷ سهم افزایش نسبت به مونتاژ زودتر، ۱.۷۲ دلار افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۰۴.۷۰ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به ۵ دیروز ۴.۲۱ سهم برابر ۴ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴ عرف کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول نسبت به بیست روز قبل از امروز ۱۸.۱ سهم برابر ۱۶ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ عرف افزایش کشف شد. ۲ ماه پیش، ۳۴.۲۷ سهم هر دو ۲۷.۵۵ عرف دلار افزایش داشت. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در حال حاضر نسبت به پنج روز قبل از امروز ۴.۲۳ سهم برابر ۴۶۳ عرف کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول نسبت به بیست دیروز ۱۶.۲۸ سهم برابر ۱۴ دلار افزایش کشف شد. . ۶۶ عرف، افزایش ۳۵.۵۶ درصدی هر دو ۲۷.۶۹ دلار نسبت به ۲ ماه در گذشته.

دیدگاهتان را بنویسید