«چهره فراموش نشدنی جبهه از دوام»


به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند سنندج، کتاب «چهره فراموش نشدنی جبهه از دوام» تالیف «معین پرویزی» گوشه هایی اجتناب کرده اند مسکن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را روایت می تدریجی.

این کتاب مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های سردار دلها در دوران انقلاب اسلامی، عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هشت سال حفاظت مقدس، پاسخگویی های وی در لشکر ۴۱ ثارالله، فرماندهی نیروی قدس در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عمران است. مبارزه در عراق، سوریه، کردستان، موقعیت وی برای ادغام کردن مقابله همراه خود داعش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های آن در قلمرو غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در ایران، تصویر کلی آن در رسانه های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان، مبایعه نامه این رئیس اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری آینه ای های آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه هاست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد رهبران گروه های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی مناسب وصیت نامه ایشان.

کتاب «چهره فراموش نشدنی جبهه از دوام» نیز شامل خاطرات مختلف خوب افسر ارشد روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای آزادسازی خلبان روسی اجتناب کرده اند بازو داعش، آزادسازی شهر آمرلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات افسران ارشد کردستان عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران پیشمرگه

کتاب «چهره فراموش نشدنی جبهه از دوام» مشتمل بر ۲۵۰ صفحه مشتمل بر بیست فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط انتشارات «سریر» در اداره کل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس چاپ شده شده است. کردستان.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید