داستان شبه نظامیان بعثی کدام ممکن است تسلیم سربازان اسلام شدند


نوروز.  3 / داستان تسلیم گروهی از بعثی های عراق به ایرانی ها (ناقص)به گزارش خبرنگار حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد دفاعی پرس ، پس اجتناب کرده اند پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی جهان راه بیت المقدس اجتناب کرده اند عملیات، تنها ۲ جهان «غرب رودخانه کرخه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «غرب رودخانه کارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر» در اشغال باقی ماند. مهاجمان . با توجه به انواع جهان عملیات بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن هر جهان بحث های زیادی صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام جهان غرب رودخانه کرخه برای عملیات انواع شد.

جهان نهایی عملیات فتح المبین در غرب رودخانه کرخه، اجتناب کرده اند شمال به ارتفاعات مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور تکین، دالبری، شاه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه سپتون اجتناب کرده اند جنوب به همان اندازه ارتفاعات مشداغ، رملی بود. تپه های الجزاب اجتناب کرده اند شرق به رودخانه کرخا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب به مرزهای در سراسر جهان در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب فکه محدود می شد.

خیابان های آسفالته دزفول به دهلران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینکش به شمساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامزاده عباس به شاه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان تنگه ابوقریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل های رودخانه شیخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورج اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند راه های مواصلاتی جهان است.

اوضاع جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب ظریف آن، آرایش خاصی را بر دشمن تحمیل می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری نیروی زمینی وی ضربات محکمی را به دشمن می داد.

عملیات فتح المبین می تواند اجتناب کرده اند تذکر ارتش به این نیازها بازو یابد:

۱. نابود کردن نیروهای دشمن برای کاهش امکانات ارتش آنها

۲. بدست آوردن به سویه ها دفاعی مشخص برای خروج نیروها (آزادسازی نیروهای خودی اجتناب کرده اند سویه ها پدافندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای عملیات بعدی)

۳. بردن شوش، اندیمشک، دزفول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه چهارم شکاری اجتناب کرده اند میدان توپخانه دشمن.

۴. خیابان اندیمشک – اهواز خارج اجتناب کرده اند برد کارآمد دشمن است

۵. آزادسازی مناطق مهم اجتناب کرده اند جمله مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادار مهم، خیابان اندیمشک – دهلران را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

۶. ترتیب خیابان های نفتی در جهان ابوغریب

این عملیات در ساعت ۳۰ بامداد روز دوم فروردین ماه سال ۶۱ همراه خود رمز مقدس «هر دو زهرا (سلام الله علیها)» همراه خود ۴ قاعده مشترک فتح، فجر، فتح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس تحریک کردن شد. این استراتژی در سه مرحله تکمیل شد. نیروهای خودی پس اجتناب کرده اند هشت روز نبرد، تمامی نیازها مشخص شده را ایمن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات التینه، البرقیه، الرقبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید المشداغ مستقر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن را {به سمت} رودخانه دورج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه های ۱۸۲ جنوب راندند. برغزا

{در این} الگو ۲۵۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند نیروهای دشمن کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰۰۰ نفر تولید دیگری اسیر شدند. نیروهای بومی علاوه بر این ۳۲۰ تجهیزات تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفربر، ۵۰۰ خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ قبضه توپ را غارت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۵۰ تجهیزات تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفربر دشمن را منهدم کردند. {در این} الگو، ۱۸ هواپیمای دشمن سرنگون شد.

در شکسته نشده بخشی اجتناب کرده اند خاطرات علی مصرطی اجتناب کرده اند فرزندان مسجد الجزایری اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش اجتناب کرده اند جریان افتتاح المبیان اجتناب کرده اند کتاب دین است.

در شکسته نشده نظر های تسلیم برادر التاجر به گروهی اجتناب کرده اند نیروهای بعثی عراق در جریان فتح المبین آمده است.

برادر ارائه دهنده خدمات نقل می تنبل:

همراه خود تشکیل گروه شهل شهید (گروه ۴۰ نفره عکاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمبردار بسیجی اهوازی کدام ممکن است لحظات غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت حفاظت مقدس را پرونده می کردند) اولین ۲ گروه ۲۰ نفره بودیم کدام ممکن است وظیفه یکی اجتناب کرده اند این تیم ها را بر عهده گرفتیم. در کنترل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا اباباف را انتخاب کنید و انتخاب کنید «محمدعلی کمری» اجتناب کرده اند اعضای گروه ما هستند.

در جریان فتح المبین ۱۰ نفر در قالب ۵ گروه فیلمبرداری ۲ نفره همراه خود عالی تجهیزات وانت لندکروز {به سمت} عسکر محمد رسول الله (ص) رفتند. این ۴ گروه را در گردان های مختلف آنالیز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم همراه خود عالی وانت به در کنار سعید الجیلایی به گردان عمار رفتیم.

عالی پیرمرد بسیجی شناخته شده به عنوان نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات اجتناب کرده اند گردان همراه خود ما به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} رادارهای چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم جاده مقدم حرکت کردیم. نوروز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه های آن جهان فوق العاده مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخمل خواب دار بود.

اجتناب کرده اند میان تپه ها در جاری پیشروی بودیم کدام ممکن است وارد دشتی باز شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لشکری ​​اجتناب کرده اند تانک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفربرهای دشمن مستقر در آنجا مواجه شدیم.

من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعید جیلایی اجتناب کرده اند این رویارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف ناگهانی شوکه شدیم، با این حال پیرمرد اصلا توجهی نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت پیش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صدای بلند اظهار داشت: ای لشکر زمان، کنار هم قرار دادن شوید، کنار هم قرار دادن شوید. سربازانش پیاده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اجتناب کرده اند آنها خواست کدام ممکن است بپرند.

عالی وانت عراقی {به سمت} ما به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه ما را بست. آهسته به گروهم گفتم: «راضی، تمام شد، اسیر شدیم». ما توقف کردیم.

عالی افسر بلندپایه عراقی اجتناب کرده اند وانت پیاده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ما حرکت کرد. در را باز کردم به همان اندازه زیرین بیایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسر مرا هل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنارم نشست. سوال کردن کردم منظورش اجتناب کرده اند پوست حمل عالی قرآن کودک اجتناب کرده اند جیبش چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «من می خواهم مسلمانم».

اخیر فهمیدیم کدام ممکن است او را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایش تسلیم می شوند. به عربی کوتاه به او گفتم کدام ممکن است می دانم: نترس کدام ممکن است در امانت اسلام هستی.

به او گفتیم همراه خود لشکرش جستجو در ما بیاید. ما برای عجله {به سمت} نیروهایمان حرکت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هم به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمودی دنبالمان می آمدند. اجتناب کرده اند تعدادی از تپه به نیروهای شخصی رسیدیم.

حسن باقری آنجا ایستاده بود. من می خواهم زیرین رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را برایش دلیل دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به سپاهی کدام ممکن است همراهش بودند اصل داد. لحظاتی بعد کارکنان همراه خود تمام نفربرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت شخصی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم شد…

دارایی ها

۱. کتاب درگیری بازگرداندن وفاداری / محمد دردیان

۲. کتاب دین، خاطرات فرزندان مسجد جزایری اهواز / علی مصراتی

انتهای پیام/ ۱۱۸


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید