رعنا به طور مناسب شومینه گرفت/ ۴ نفر در تصادف در بزرگراه یاسوج اصفهان کشته شدند


سرهنگ بهنام ویسی پور در این زمان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در یاسوج، دانستن درباره تصادف هولناک محور یاسوج – اصفهان حدفاصل شهرستان سرنگلکل تصدیق شد: ۴ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی رعنا به طور مناسب در شومینه گاز.

رئیس پلیس راه استان کوگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود خاص اینکه سه نفر به امکانات درمانی منتقل شدند، ذکر شد: با بیرون شک بزرگراه نیز دچار ضرر مهندسی شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس راه در همه زمان ها اجتناب کرده اند وضعیت بزرگراه یاسوج – اصفهان گلایه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسئولان نسبت به وجود مصالح اولین اجتناب کرده اند جمله نرده هشدار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} حادثه فرماندهی پلیس راه استان نقشی را در تذکر نگرفته است. بزرگراه بی تأثیر است

هر ساله تصادفات خونینی در بزرگراه یاسوج – اصفهان رخ می دهد کدام ممکن است اجباری است مسئولان عالی بار دائمی مشکلات درمورد به این بزرگراه را برطرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن سریعتر آن را متشابه کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید

دیدگاهتان را بنویسید