شهدای مدافع ایمنی کدام ممکن است در دوم فروردین آسمانی شدند


شهدای مدافع امنیت که در دوم فروردین آسمانی شدنددشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران در ۴ دهه قبلی نماد داده‌اند کدام ممکن است همواره در جستجوی ضربه زدن به نظام اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های جدیدترین همراه خود این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف قیمت‌های گزاف دشمنی‌های زیادی را علیه ایران انجام داده‌اند. با این حال اجتناب کرده اند ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کودکان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم تمام نقشه های شوم دشمنان را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مد شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدند.

اجتناب کرده اند جمله شهدایی کدام ممکن است برای مقابله همراه خود دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی میهن همراه خود تمام وجود وارد میدان شدند، افسران محافظت نظام بودند.

در ابتدای پیروزی انقلاب، مأموران نیروی انتظامی کمیته انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاندارمری به مقابله همراه خود دشمنان پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را در راه حفاظت اجتناب کرده اند ایمنی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن اسلامی فدا کردند.

اسامی شهدای ناگا کدام ممکن است در دوم وروردین طی سالهای ۱۳۶۰ به همان اندازه ۱۳۹۹ به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

شهید محمد حسین ثمره، شهید ید الله رمضانی، شهید عباس صادقی، شهید حسینعلی زری، شهید رحیم سهیل پور، شهید ایرج میری، شهید غلامحسین علی ایدادی، شهید حسین امینی، شهید عزت برج، شهید ابراهیم دارالشهید، شهید عزت الله. اکبر ابراهیمی، شهید علی اکبر اکبری، شهید سید حسین ساجدی، شهید علی الرسایی، شهید منصور دانشفر، شهید شهروز بالازاده، شهید محمد ابراهیم ماندگاری، شهید مهدی عیدی نشیفانی، شهید احمد الرسایی، شهید احمد الاسدی، شهید احمد الاسدی مریم علی حسن نزاری، شهید احمد تربت فرهانی زنی، شهید علی رضا جعفرزاده، شهید غلامرضا محمودی، شهید علی رضا کریمی، شهید رضی روزی، شهید علی فرخی، شهید خلیل فتوحیان، شهید علی رضا مگنیلو، شهید کاظمی کریمی، شهید غلامرضا شهید علی رضا جهانتای مهدی قاسمی، شهید حسن دلاور، شهید علی محمد اسدی.

انتهای پیام/۲۴۱


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید