لیست گروه کودکان کشتی آزاد گفتن شد – قدس اینترنت | ایستگاه خبریلیست نفرات دعوت شده به اردوی گروه کشتی فرنگی جوانان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۸ به همان اندازه ۳۰ فروردین ماه برگزار تبدیل می شود، گفتن شد.

به گزارش قدس اینترنت، اردوی گروه کشتی فرنگی کودکان اجتناب کرده اند ۱۸ به همان اندازه ۳۰ فروردین ماه در استراحتگاه کالج علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات دانشکده آزاد اسلامی تهران برگزار تبدیل می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به رئوس مطالب زیر است:

۵۷ کیلوگرم: احمد محمد نژاد جوان (خراسان رضوی) – علی مومنی (مازندران) – سینا خشمگین (لرستان) – ابراهیم خاوری (مازندران) – شهد خسروی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: آرمن حبیب زاده (مازندران) – محمدمهدی پلنگار (مازندران) – علی گلی زادگان (تهران) – علی خرمدیل (تهران)

۶۵ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد (مازندران)، محمدرضا چاکری (لرستان)، عباس ابراهیم زاده (مازندران)، یوسف جابری (تهران).

۷۰ کیلوگرم: حسن محمد آقایی (البرز) – سید امیر مهدی حسینی (مازندران) – علی رضایی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: عرفان الله (مازندران) – امیرحسین مغتی (خراسان رضوی) – سبحان رحمانی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: سبحان یاری (کرمانشاه) – وحید اسماعیل زاده (تهران) – مجید باقری (خراسان رضوی)

۸۶ کیلوگرم: عارف رنجبر (البرز)، ابوالفضل یارحمدی (لرستان)، محمدجواد صالحی (مازندران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین نوری (تهران).

۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی (کردستان) – محراب بابایی (خراسان رضوی) – حسین رسولی (همدان) – مهدی حاجیلویان (همدان)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذربرا (تهران) – فرهاد بطافایی (لرستان) – طاها خمینی (خراسان رضوی)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی (گیلان) – ابوالفضل رستم پور (گیلان) – سالار حبیبی (تهران) – مصطفی تقانی (خراسان رضوی)

معلم: کافه محسن

تحلیلگر: یداله العصامی

مربیان چرخشی: استان های تهران، البرز، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی همگی باید معلم حاضر دهند.

تجهیزات ماساژ: سید مهدی الساداتی

کمپ: تهران – انتهای خیابان شهید استاری – میدان دانشکده جاده شهدای حصارک – دانشکده آزاد اسلامی واحد علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات

تأمین: فارس

ts/

دیدگاهتان را بنویسید