اهمیت محافظت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا چیست؟


اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا چیست؟گروه حماسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت جهادی – محمدرضازاده. در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در قرن {بیست و یکم}، ورود به ایمنی یکی اجتناب کرده اند اساسی ترین نیازهای بشر در سیاره همانطور که صحبت می کنیم {بوده است}. همانطور که صحبت می کنیم وقتی به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اروپا به نظر می رسید می کنیم، اولین چیزی کدام ممکن است به افکار خطور می تدریجی ایمنی است. امنیتی کدام ممکن است در اکثر کشورهای جهان به خطر افتاده است. زمانی نیست کدام ممکن است در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا دنیا ویژه به ویژه در همین کشورهای همسایه مشابه عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در رسانه ها خبری اجتناب کرده اند انفجار بمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا اقدام تروریستی نباشد. ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات همانطور که صحبت می کنیم عنصری است کدام ممکن است به اتصال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت تعیین می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی مردمان با حضور در صحنه های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجتناب کرده اند حکومت شخصی حمایت می کنند نماد می دهند کدام ممکن است امکانات آن ملت است. وقتی کشوری به هر نحوی مورد شبح قرار خواهد گرفت، خودسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده در همین جا به ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ملت {کمک می کند}.

باید سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را پرورش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جستجو در تامین ایمنی سراسری سوق داد. در برهه‌ای اجتناب کرده اند گذشته تاریخی، هر وقت مردمان ما اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده شکاف گرفتند، چیزی به تماس گرفتن ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات سراسری وجود نداشت. از یک راه یا دیگری تمام نیروهای دنیا متعلق به مردمان است. آنچه آنها در بازتاب نزدیک اختراع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم به آن است پایبند هستند. شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران ما توانستند روحیه ایثار را در هیکل مردمان نهادینه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان همچنان مهمترین موقعیت را در ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات جهانی دارند.

با این حال با اشاره به امکانات الهی ایران اسلامی اجتناب کرده اند ایمنی کدام ممکن است خواستن اساسی بشر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خواستن مرهون رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری کسانی است کدام ممکن است حتی عالی وجب اجتناب کرده اند ناخوشایند اسلامی را اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شخصی نثار کردند. ایران به کف دست دشمن می افتد. تمام آنچه همانطور که صحبت می کنیم در ملت ما به برکت خون شهدا موجود است.

اینکه شهدا بعد اجتناب کرده اند پیامبران مرتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتبه بالاتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال می فرماید: این وعده حقیقتی است کدام ممکن است در تورات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} اجتناب کرده اند خداوند به عهد شخصی وفادارتر است؟ پس اجتناب کرده اند قیمت کاهش یافته ای کدام ممکن است انجام دادی شادمان باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رستگاری غول پیکر است.

عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای تعهد در شهر ما کدام ممکن است به فرموده رئیس انقلاب اسلامی کمتر اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده نیست، مصداق یاد خداست. از این الگوی های خوشایند به مقیاس حقایق قرآن خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مرکز هر شهید قرآنی بالغ اسرار هستی است. معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (رضی الله عنه) در ۲۲ اسفند ۱۳۵۹ با درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت در حالی کدام ممکن است خبری اجتناب کرده اند نبرد تحمیلی نبود اصل تشکیل مؤسسه شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران را صادر کرد. ، از به تداوم روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده خواستن داشت.

شهدا همچون ستارگان معقول در ساعت شب تاریک می درخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرده ظلمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضلالت را می شکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق را اجتناب کرده اند باطل، اوج اجتناب کرده اند گردن، اوج اجتناب کرده اند شاخه به ما نماد می دهند. زیر پرس و جو برداشتن حق حرام است. متأسفانه اشخاص حقیقی یا افرادی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوج ناآگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا گاه اجتناب کرده اند اوج لجاجت، ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دشمنان را ترتیب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل واقعیت سنت بیانیه سوگند خورده به معنای خشونت، کشتار، نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم است. یادآوری بدیهیات او نبرد را رئوس مطالب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بینندگان آن وعده های غذایی داد. در حالی کدام ممکن است سنت بیانیه سوگند خورده یعنی سنت خدامحوری، توحید، اخلاق، مدارا، تعهد، ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایتمداری.

علاوه بر این فروش سنت خودسوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده، ضمن محافظت آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله دفاعی ملت به سمت حمله ها بالقوه نیروی دریایی دشمنان، گروه را اجتناب کرده اند آسیب های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مصون می دارد کدام ممکن است موقعیت فوق العاده کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده ای ممکن است داشته باشد. موضوع سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده، سنت امام حسین (علیه السلام) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایشان پس اجتناب کرده اند ۱۴۰۰ سال اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه را خشمگین نگه داشت.

برای اینکه گروه ایرانی راه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را مشابه قبلی طی تدریجی، باید روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده در گروه خشمگین نگه دارد. محافظت قبلی ایثارگری، آسانسور آن در زمان جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آن به فناوری های بلند مدت کدام ممکن است راهکارهای خاص شخصی را می طلبد. وقتی صدام با حمایت ۹۰ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی بر طبل نبرد کوبید تا به اهواز رسید، این روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده بود کدام ممکن است ما را بر آن داشت کدام ممکن است عالی وجب اجتناب کرده اند دشمن عزیزمان ایران را ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این دنیا بایستیم. .

همانطور که صحبت می کنیم به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار داریم. همانطور که صحبت می کنیم کدام ممکن است جبهه نبرد اجتناب کرده اند تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمپاره به قلم تغییر شده است، باید این روحیه را {در این} میدان آسانسور کرد تا در برابر این دشمنی کدام ممکن است جستجو در تضعیف گروه ایران است، ایستاد. شاید {در این} تعدادی از سال زمانی نبود کدام ممکن است تشییع پیکر شهدای مدافع حرم در جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه های شهرها برگزار نشود، شهدایی کدام ممکن است ۱۰۰۰ کیلومتر با ایثار در برابر این دشمن ایستادند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی {برای حفظ} ایمنی گروه.

انتهای پیام/۳۶۱


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید