اگر طرف آمریکایی واقع بین باشد، می توان در مختصر مدت به هماهنگی رسید – قدس تحت وب | ایستگاه خبریوزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: کنار هم قرار دادن رسیدن به ۱ هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت هستیم، با این حال ۹ به هزینه رفتن اجتناب کرده اند جاده صورتی جمهوری اسلامی ایران.

به گزارش قدس تحت وب، حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان اظهار داشت: تقریباً در مورد تجربیات ارزنده دیپلماتیک وزیر بوحبیب، مذاکرات وین را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. ما معتقدیم طرف آمریکایی در مقابل تفریحی با زمان، تفریحی با عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتلاف وقت، باید رفتار معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد مناسب را محدوده تدریجی.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: آمادگی داریم به ۱ هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت برسیم، با این حال ۹ به هزینه رفتن اجتناب کرده اند جاده صورتی جمهوری اسلامی ایران.

وی تاکید کرد: اگر طرف آمریکایی واقع بین باشد، می توان در مختصر مدت به هماهنگی رسید.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سطح بالا هماهنگی برسیم، همه کشورهای قلمرو اجتناب کرده اند آن درآمد خواهند برد، همچنان اجتناب کرده اند تذکر لغو تحریم ها به سطح پایانی نزدیک هستیم.

وی افزود: ما معتقدیم کدام ممکن است از دوام تنها انتخاب برای تشکیل ملت فلسطین است.

ایران در جاری مونتاژ ۲ نیروگاه در لبنان است

رئیس تجهیزات دیپلماسی اظهار داشت: به همه شهدای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای عظیم لبنان درود می‌گویم. درست در این لحظه عنوان لبنان با عنوان از دوام درهم پیچیده است.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: اگر از دوام در قلمرو نبود درست در این لحظه داعش در قلمرو ما حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو تعیین کنید عکس به شخصی می گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با ردیابی به انتخابات پارلمانی جلو در لبنان اظهار داشت: گروه پرنشاط سیاسی لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. انتخابات الگوی بارز دموکراسی مقاوم در لبنان است. ما ضمانت داریم کدام ممکن است با درایت رهبران لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی افراد، انتخابات موفقی برای بلند مدت ای روشن برای لبنان برگزار احتمالاً خواهد بود.

وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: با همکارم آقای بوحبیب دانستن درباره تحولات قلمرو اجتناب کرده اند جمله مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان رایزنی کردیم. ما علاوه بر این اجتناب کرده اند بازگشت روابط روال عربستان سعودی با ایران استقبال می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با ردیابی به دیدار شخصی با نخست وزیر لبنان اظهار داشت: ایران همچنان کنار هم قرار دادن مونتاژ ۲ هزار مگاوات در لبنان برای رفع مشکلات انرژی الکتریکی لبنان است.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی برای همکاری با لبنان برای رفتن اجتناب کرده اند شرایط روی حیله و تزویر مالی کنونی حاضر کرده ایم کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی افسران لبنانی مطرح احتمالاً خواهد بود.

تأمین: ارنا

دیدگاهتان را بنویسید