این نمایندگی خانه شکنی سورس کد برخی اجتناب کرده اند محصولات مایکروسافت را تایید کرد


گروه هکری $Lapsus قبلاً اجتناب کرده اند خانه شکنی کد تأمین محصولات مایکروسافت مشابه با دستیار صوتی کورتانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت خواستار بینگ خبر داده بود. مایکروسافت اکنون چنین نفوذی را تایید کرده است. این گروه هکر علاوه بر این به ۳۷ گیگابایت دانش محرمانه نمایندگی ورود پیدا کرد.

به گزارش سرویس خبری فناوری تکنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مایکروسافت، این گروه سودآور به هک اکانت های خانه این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خانه شکنی سورس کد برخی اجتناب کرده اند محصولات شدند. پس اجتناب کرده اند گفتن این خبر، مایکروسافت در جستجوی اشاره این گروه هکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی نشت دانش آن بود. جاری مشاوران این نمایندگی با بازرسی از محسوس توانستند به عمیق فرآیند های این گروه برای تأثیر می گذارد به این نمایندگی پی ببرند. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است گروه هکر $ Lapsus قبلاً به دانش محرمانه سامسونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انویدیا ورود دارد.

نگاه به گذشته این گروه به این دانش ورود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن برای اخاذی اجتناب کرده اند این ۲ نمایندگی استفاده می کرد. به مشاوره مایکروسافت، فرآیند این گروه برای بدست آوردن به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها مخرب علیه گروه ها اجتناب کرده اند طریق خانه شکنی دانش مشتریان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است آنها با انگیزه های مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی کف دست به این کار زده اند. مایکروسافت در ادعا‌ای مناسب پس اجتناب کرده اند تایید حمله، ذکر شد کد تأمین دزدیده شده چندان ظریف نیست. این دلیل است، کارکنان عملیاتی این نمایندگی توانست در جریان حمله، ورود هکرها را برداشتن تنبل. علاوه بر این این، کدهای امنیتی خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش مصرف کننده برای ارائه دهندگان مختلف مایکروسافت ایمن هستند. این گروه هکر اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است ۴۵ سهم اجتناب کرده اند کد تأمین بینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کورتانا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ سهم اجتناب کرده اند کد تأمین بینگ مپ را به خانه شکنی برده است.

دیدگاهتان را بنویسید