نرخ بیکاری ۸.۹ سهم بود


وسط آمار ایران: نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۰ همراه خود کاهش ۰.۷ درصدی اجتناب کرده اند ۹.۶ در طولانی مدت تابستان ۱۴۰۰ به هشت.۹ سهم کاهش کشف شد.

دیدگاهتان را بنویسید