بسته شدن پرونده موج اول سفرهای نوروزی مازندران همراه خود حدود هفت میلیون اقامت – قدس وب مبتنی بر | ایستگاه خبریسرپرست اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی مازندران اجتناب کرده اند سند شناسایی حدود ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار نفر شب مسکن دارای مجوز در استان در موج اول سفرهای نوروزی خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید