ایلان ماسک به سالن دادگاه تغییر شده است – بالاترین اقتصاد


ایلان ماسک {به دلیل} دروغگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن سهام ثروتمندترین شخص جهان شد.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

عالی شکایت جدید علیه ایلان ماسک می گوید کدام ممکن است توییت های الن ماسک با توجه به شخصی سازی تسلا دروغ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهامداران تسلا این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله آن را به غیر صادقانه در اوراق بهادار متهم کرده اند.

پس اجتناب کرده اند اینکه تاسک در سال ۲۰۱۸ توییت کرد کدام ممکن است قصد دارد نمایندگی خودروهای برقی شخصی را به ازای هر سهم ۴۲۰ دلار شخصی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است برای این کار تامین پولی شده است، سهامداران تسلا {به دلیل} مالی کدام ممکن است وی اجتناب کرده اند انگشت داد ضرر کردند. شکایت داده ها

در شکایتی کدام ممکن است اواخر روز جمعه حاضر شد، سهامدارانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل الن ماسک {به دلیل} پاره کردن اجتناب کرده اند اوراق بهادار شکایت کرده اند، گفتند کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند عالی تصمیم مهم را {در این} دادرسی جمعی به انگشت معرفی شده است اند.

پس اجتناب کرده اند تخلیه توییت ایلان ماسک، سهام تسلا در ابتدا به حالت افتادگی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تحویل داد تعدادی از هفته اجتناب کرده اند توییت ماسک، شاهد نوسانات شدیدی در قطعا ارزش آن را دارد سهام تسلا بودیم. الن ماسک بعداً ذکر شد کدام ممکن است با صندوق ثروت سراسری عربستان مذاکره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت حاصل کرده است کدام ممکن است پول می خواست او اجتناب کرده اند طریق توصیه شده او تهیه کنید تبدیل می شود، با این حال تخفیف بین تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق ثروت سراسری عربستان محقق نشد.

به دلیل این توییت‌ها، کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار آمریکا ماسک را به پاره کردن اجتناب کرده اند اوراق بهادار متهم کرد. تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک در سال ۲۰۱۹ توافقنامه تسویه‌شده‌ای را بر اوج این اتهامات امضا کردند، با این حال ماسک اکنون جستجو در لغو این تخفیف است.

خسارات ناشی اجتناب کرده اند اقدام دسته جمعی سهامداران ممکن است به میلیاردها دلار برسد کدام ممکن است ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلا {در این} مورد به مردمان صنوبر می کنند.

وکلای سهامداران در پرونده روز جمعه گفتند کدام ممکن است قاضی ادوارد ام. چن کدام ممکن است این پرونده را مدیریت می تنبل، به این نتیجه رسید کدام ممکن است الن ماسک هنگام کشتی توییت دقیق حرکت کرده است، یا به عبارت تولید دیگری، عمداً اظهارات نادرستی با توجه به تهیه کنید پولی هنگام کشتی توییت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید