ضرب‌الاجل سه ماهه برای ایجاد پروژه انبارهای اموال تملیکی خوزستان – قدس اینترنت | پایگاه خبریرئیس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: ظرف سه ماه بلند مدت باید کالاهایی کدام ممکن است احکام آنها چه در سالن دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در گروه تعزیزات صادر شده است، تصمیم گیری پروژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انبارها خارج شوند.

دیدگاهتان را بنویسید