پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت افشا شدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری نفت ایران، پوستر بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، بنزین، پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی همراه خود مانترا «نفت اطلاعات‌بنیان، ساخت ایرانی، صادرات جهانی» افشا شد.

در طراحی این پوستر اجتناب کرده اند تصویر سرو استفاده شده است. سـرو تصویر ایستادگی، آزادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرافرازی، اجتناب کرده اند اصیل‌ترین، عجیب و غریب‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین نمادهای ایرانی است، علاوه بر این اجتناب کرده اند تصویر سرو ایرانی (بته‌ جقه) کدام ممکن است به لحاظ شکل شبیه قطره نفت است، استفاده شده است.

همراه خود ملاحظه به موضوع نفت اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناور نیز اجتناب کرده اند مخلوط کردن سرو همراه خود دوایری کدام ممکن است سمبل دنیای صنعت نفت (سمبل ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول‌های تشکیل‌دهنده نفت) است به مرکزیت ایران (نقشه ایران همراه خود خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای خزر به رنگ فیروزه‌ای) استفاده شده است.

{در این} قالب اجتناب کرده اند دایره‌هایی به رنگ فیروزه‌ای به‌عنوان عالی رنگ اصیل ایرانی استفاده شده است. {در این} قالب تحمیل سیگنال‌هایی اجتناب کرده اند مجموعه اکتشاف به همان اندازه پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت محصولات صنعت نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار در کنار همراه خود نیروی انسانی متخصص (خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقا) بیانیه می‌شود.

علاوه بر این {در این} قالب دوایری همراه خود رنگ طوسی (رنگ صنعت) کدام ممکن است همراه خود مخلوط کردن رنگ فیــروزه ای تصویر فناوری نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید های‌تک (فناوری برتر) در عصر جدید تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنتی است کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند تصویر دیپلماسی قدرت در کنار همراه خود صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی بازارهای جهانی در ارجاع به تولید دیگری کشورهاست همراه خود مرزبندی (محدوده دوایر فیروزه‌ای همراه خود دوایر طوسی) ایمنی تهیه قدرت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، بیانیه می‌شود.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، بنزین، پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی روزهای ۲۳ الی ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۹ به همان اندازه ۱۶ در محل ابدی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید