شهرهای شلوغ برای سفر عید فطر گفتن شد


دبیر ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید اجتناب کرده اند ازدحام مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن قابلیت امکانات اقامتی در شهر شیراز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: قابلیت اسکان مسافر در شهرهای اصفهان، مشهد، سنندج را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استان‌های مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان درحال پایان دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران شهرهای عکس را برای اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید انواع کنند.

دیدگاهتان را بنویسید