برگزاری مراسم قرعه کشی ۲ ساختار پیش کالا محصولات سایپا/ اسامی منتخبین ادعا شد


به گزارش ملیت به نقل اجتناب کرده اند سایپانیوز، همراه خود حضور نهادهای  نظارتی، قرعه کشی ساختار پیش کالا یکساله محصولات ساینا.اس، کوییک.اس، کوییک.آر همراه خود گیربکس معمولی، کوییک همراه خود گیربکس معمولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت سایپا همراه خود موتور سیکلت  ام.۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین پیش کالا یکساله محصولات  کوییک.اس، کوییک.آر همراه خود گیربکس استاندارد، کوییک همراه خود گیربکس استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا.اس در راستای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند، برگزار شد.

در ساختار پیش کالا محصولات سایپا ۹۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۰ نفر شرکت کردند که ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند. ظرفیت محصولات در دسترس بودن شده گروه خودروسازی سایپا {در این} ساختار ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آنکه حقی اجتناب کرده اند متقاضیان خرید خودرو ضایع نشود، ۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر نیز شناخته شده به عنوان رزرو فکر شده است.

{در این} ساختار ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تجهیزات خودرو ساینا.اس در دسترس بودن می‌شود. علاوه بر این این ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تجهیزات کوییک.آر همراه خود گیربکس معمولی، ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ تجهیزات کوییک.اس، ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰  تجهیزات کوییک همراه خود گیربکس معمولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ تجهیزات وانت سایپا در دسترس بودن تبدیل می شود.

همچنین در ساختار پیش کالا محصولات سایپا برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۹ نفر شرکت کردند که ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۳ نفر واجد شرایط شناخته شدند. ظرفیت محصولات در دسترس بودن شده گروه خودروسازی سایپا {در این} ساختار کالا ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به انواع نامزدها این ساختار، تمامی اشخاص حقیقی متقاضی به صورت منتخبین بی نظیر خاص شدند.

اسامی منتخبان ساختار پیش کالا عالی ساله سایپا پس اجتناب کرده اند تائید آخرین توسط نهادهای نظارتی امشب ساعت ۲۱ بر روی مکان مناسب گروه سایپا آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتخبین اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح روز دوشنبه به مدت ۷۲ ساعت جایگزین واریز وجه خواهند داشت. علاوه بر این اسامی منتخبان ساختار پیش کالا حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی باند پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند گروه گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید احوال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۳ روز کاری ادعا ممکن است.

گروه خودروسازی سایپا برای منتخبین ساختار های پیش کالا، پیامک کشتی می کند با این حال برای اطمینان بیشتر نیاز دارد که گزارش شناسایی کنندگان به سایت سایپا مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید