آیا تا انقراض غذا می خوریم؟ : تغذیه


“تنوع غذاهای ما و این واقعیت که بسیاری از غذاها در معرض خطر قرار گرفته اند به طور تصادفی اتفاق نیفتاده است: این مشکلی است که کاملاً توسط انسان ایجاد شده است. بیشترین از دست دادن تنوع محصول در دهه های پس از جنگ جهانی دوم رخ داد ، هنگامی که دانشمندان در تلاش برای نجات میلیون ها نفر از گرسنگی ، راه هایی برای تولید غلات مانند برنج و گندم در مقیاس فوق العاده پیدا کردند. برای رشد غذای اضافی که جهان به شدت به آن نیاز داشت ، هزاران گونه سنتی با یک استراتژی کوچک جایگزین شده اند که این امر را تضمین کرده است – مواد شیمیایی زراعی بیشتر ، آبیاری بیشتر و ژنتیک جدید – به عنوان “انقلاب سبز” شناخته شده است.

مقاله را کامل بخوانید

https://www.theguardian.com/books/2021/sep/17/are-we-eating-oursrself-to-extinction

دیدگاهتان را بنویسید