چگونه مطمئن می شوید که آنها مواد مغذی کافی دریافت می کنند؟ : تغذیه


من رژیم گیاهی را شروع کردم و احساس خوبی دارم ، مانند یک موتور که بالاخره تمیز می شود. اما نگرانم که به اندازه کافی ریز مغذی دریافت نکنم و این ترس به طرز آزاردهنده ای منابع ذهنی را به خود اختصاص داده است. چگونه می توانم ثابت کنم که مواد مغذی کافی در بدنم برای خودم دریافت می کنم؟

از همه متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید