مسکن مرتضی یاگاشیان در گرو حضور او در جبهه بود


زندگی مرتضی یاگاشیان در گرو حضور او در جبهه بود

به گزارش خبرنگار حفاظت پرس از تبریز، «مرتضی یاگاشیان» از بنیانگذاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخستین اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تبریز بود.

وی در عملیات قدس وظیفه محور را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیات های «رمضان»، «بدون ملاحظه بن عقیل»، «محرم»، «مقدماتی فجر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «معاونت تیپ عاشورا» بود. فجر یکی است».

همراه خود تغییر تیپ «عاشورا» به لشکر، «مرتضی یاگاشیان» شناخته شده به عنوان است احتمالاً یکی از معاونان «مهدی باکری» در عملیات‌های «فلفجر ۲»، «فلفجر ۴» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خیبر» نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت. چندین بار مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس از چندین حرکت جراحی به جبهه ها بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در اسفند ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در جزایر مجنون به بیانیه سوگند خورده رسید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نصیر برقعی» جانباز ۷۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یاران شهید «مرتضی یاگاشیان» ماجرای مجروحیت است احتمالاً یکی از وی را اینگونه روایت کرد:

پس از آزادسازی سوسنگرد برای دومین بار به نیروی کار ما اتصال. سریع عملیاتی در جهان آغاز می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود هم تعیین انجام می دادیم. ممکن است آفتاب ممکن است بودم، شهید راه آهن، جانشین فرمانده لشکر ۲۷، محمد رسول الله (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی. به بلمی صعود کردیم به همان اندازه از کانال مالکی رفتن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به علامت گذاری جهان برویم.

پس از تعیین ما در راه بازگشت، جهان ای بود کدام ممکن است باید بی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا از آن رفتن می کردیم به همان اندازه عراقی ها ما را نبینند. هوا آسان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراقی ها متوجه حضور ما شده بودند. در عرض تعدادی از دقیقه هدف گلوله های دشمن قرار گرفتیم. {از هر} طرف توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمپاره بر سرمان می‌بارید. خوشایند یادم هست کدام ممکن است حتی خوب هلیکوپتر بالای سرمان پرواز می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ما شلیک می کرد. نوری فریاد زد، بابا، ما هر سه هستیم! چرا این همه از دستگاه؟ چکیده در شرایط خاصی بودیم.

به سختی به بیلام رسیدیم. زمستان بود. کرخا طبق همان قدیمی رام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا است، این بار گل آلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک. پریدم باید شکمم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری اسلحه نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی رو برداشتم. نوری در جاری باز کردن طناب بلم بود کدام ممکن است خوب خمپاره در امتداد طرف بلم لمس کردن به اینجا رسید. خوب بار مرتضی برای تجربه شدن بر معده ممکن است پا گذاشت. ترکش به پای او اصابت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در کرخواه افتاد. ممکن است گیج شدم. اوضاع خیلی ناسالم بود. مرتضی در آب راه {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونش همه وقت صورتی تبدیل می شود. پریدم باید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوری مرتضی رو از آب پوست کشیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توی زنگ گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} سوسنگرد راه افتادیم.

این دومین بار است کدام ممکن است مرتضی یاگاشیان از ناحیه پا آسیب می بیند. به خودم گفتم تمام شد. تمام نشده بود با این حال… طولی نکشید کدام ممکن است بازگشت. ساده مرتضی خشمگین ماند وگرنه این زخم همه را میکشت. بعدها لکه بینی کردم کدام ممکن است مسکن او به حضورش در جبهه متکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جراحات مانع از آن کار او نشده است.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید