همه کشورهای بزرگی که جام جهانی را اجتناب کرده اند انگشت دادند


ایتالیا تنها ملت بزرگی نیست که به جام جهانی نمی رسد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپا همراه خود ۴ دیدار شکسته نشده کشف شد یکی اجتناب کرده اند دیدارهای پالرمو ایتالیا مقابل مقدونیه همراه خود عالی گل شکست خورد. آزوری ۹۰ دقیقه مقدونیه را خرس فشار قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های زیادی را اجتناب کرده اند انگشت داد به همان اندازه اینکه برخلاف تفریحی تراژکوفسکی توانست دروازه دوناروما را باز تنبل به همان اندازه مقدونیه شمالی در یک واحد غافلگیری مناسب، پرتغال را مقابل ایتالیا شکست دهد.

همراه خود این جاری، ایتالیا تنها ملت بزرگی نیست که به جام جهانی نرسیده است. در شکسته نشده نگاهی داریم به بردن خدمه های عظیم در فینال مرحله مقدماتی جام جهانی:

پادشاهی متحد:

اولین شوک هشت سال پس اجتناب کرده اند تنها پیروزی در جام جهانی رخ داد، روزی که انگلیس به جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان راه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۷۸ در آرژانتین تفریحی نکرد. به همین دلیل انگلیس برای ۲ فاصله متوالی غایب بود. روزی که به نظر می رسد بعد اجتناب کرده اند اینکه آنها در جام جهانی ۱۹۹۰ سوم شدند، اوضاع خوشایند پیش {می رود}، در سال ۱۹۹۴ یک بار دیگر جام جهانی را اجتناب کرده اند انگشت دادند.

اجتناب کرده اند آن نقطه، همه عامل در مقدماتی انگلیس خوشایند پیش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۱۸ در روسیه، این خدمه به دیدار مقدماتی رسید. حالا این خدمه مشتاق برد در قطر است.

فرانسه:

پس اجتناب کرده اند قهرمانی در جام ملت های اروپا در سال ۱۹۸۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم شدن در جام جهانی ۱۹۸۶، فوتبال فرانسه ۱۲ سال ضعیف را سپری کرد. این خدمه فینال جام جهانی ۱۹۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹۴ را اجتناب کرده اند انگشت داد، با این حال فرانسه پس اجتناب کرده اند آن ریکاوری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های ۱۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۸ قهرمان جام جهانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۰۶ همراه خود شکست مقابل ایتالیا به فینال رسید.

هلند:

لاله های نارنجی نتوانستند به جام جهانی ۲۰۰۲ راه پیدا کنند به همان اندازه بهترین مناسبت فوتبال جهان را اجتناب کرده اند خانه تماشا کنند. این خدمه نتوانست در فصل در گذشته ۲۰۱۸ حضور پیدا تنبل با این حال پس اجتناب کرده اند ۴ سال غیبت، هلند توانست سهمی اجتناب کرده اند حضور در جام جهانی قطر را به انگشت آورد.

ایتالیا:

ایتالیا در گذشته اجتناب کرده اند باخت به سوئد در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ مقابل روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انگشت دادن رویای راهیابی به جام جهانی، تنها جام جهانی ۱۹۵۸ را سوئد برگزار شد، اجتناب کرده اند انگشت داده بود. این بار در حالی که خیلی ها به قهرمانی اروپا امیدوار بودند، روبرتو مانچینی برای دومین بار متوالی مغلوب مقدونیه شمالی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سومین بار متوالی جام جهانی را اجتناب کرده اند انگشت داد.

دیدگاهتان را بنویسید