کاهش ۱۲ سطح ای دمای هوا در مشهد – قدس تحت وب | ایستگاه خبریکارشناس وسط پیش سوراخ بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار داشت: بر ایده تحلیل نقشه های آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا شاهد هوای نسبتا خنک در استان باشیم به منظور که دمای هوای همانطور که صحبت می کنیم مشهد ۱۲ کاهش کشف شد. سطح به همان اندازه ۱۷ سطح سطح بهتر اجتناب کرده اند دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه صفر.

دیدگاهتان را بنویسید