ویزیت دکتر چقدر پرهزینه تبدیل می شود؟


همراه خود مصوبه جدید هیئت مقامات، تعرفه بخش دولتی ۱۹.۵ نسبت و تعرفه بخش شخصی ۲۴ نسبت تا حد زیادی شد.
بر ایده نرخ‌های جدید، ویزیت دکتر نهایی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار تومان است. برای برای مشاوره دکتر متخصص هم حداقل باید ۱۲۰ هزار تومان صنوبر و تعرفه‌ دکتر فوق تخصص هم ۱۶۰ هزار تومان است. بعد از همه این‌ها تعرفه‌های بخش دولتی‌اند.
در بخش شخصی نیز برای مشاوره دکتر نهایی ۱۸۰ هزار تومان ارزش دارد، این حق ویزیت برای دکتر متخصص ۲۴۵ هزار تومان است و برای دکتر فوق تخصص حدود ۳۰۰ هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید