فیبر – آیا باید سبوس گندم را یک شبه قبل از غذا خیس کنید؟خوردن سبوس گندم برای فیبر را شروع کنید. فقط می پرسم آیا باید آن را مستقیماً به وعده های غذایی خود اضافه کنم یا یک شب در آب خیس کنم؟ اگر قرار باشد خیس شود چگونه آن را نرم می کند؟ با تشکر.

ارسال شده توسط / u / MeanderingNinja
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید