وزن غذای پخته یا خام دارید؟



سلام به همه – من معمولاً غذای خام (مثلاً مرغ) را وزن می کنم ، اما می خواستم بدانم که آیا برای ردیابی دقیق تر ، باید آن را پخته کنم. همه شما چه کار می کنید و توصیه می کنید؟

ویرایش: عنوان باید “پخته” باشد

412 ارسال شده توسط / u / KingoftheNorth412
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید