تمام تلاشم را می کردم کدام ممکن است بمیرم!


مهران غفوری 600x360 - مهران غفوری: تمام تلاشم را می کردم که بمیرم!

مهران غفوری یکی اجتناب کرده اند مهمانان ویژه این سیستم نوروزی جامعه ۲ سیما همراه خود اجرای داریوش ورزی (عمو بورنگ) شده است.

او دانستن درباره حرکت قلبی که در مهرماه امسال در قالب این این سیستم تکمیل شد، اظهار داشت: همه چیز بازو به بازو هم داد به همان اندازه خشمگین بمانم. تمام تلاشم را کردم به همان اندازه بمیرم با بیرون اینکه بدانم، با این حال نتوانستم. تلفن روی سیستم صوتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیدم دکتر به منوچهر هادی مشاوره همراه خود ملاحظه به علائم مهران غفوریان حتماً سکته کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سریعاً به بیمارستان منتقل شود. منوچهر اظهار داشت روی هدفون بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش شنید.

گیر کرده ام، ادامه دارد نیفتاده ام، این قالب را کدام ممکن است همه عامل کنار هم قرار دادن است می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد می روم بیمارستان کدام ممکن است منوچهر قبول نکرد.

او دلیل داد: «دوم‌ای کدام ممکن است به حیاط بیمارستان رسیدیم، شنیدم کدام ممکن است نیروی محرک می‌گوید رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادم نیست چه اتفاقی افتاده است. ممکن است ساده در ضمن ای کدام ممکن است دکتر در جاری احیای ممکن است بود اجتناب کرده اند خواب بیدار شدم. یعنی اگر منوچهر اصرار ممکن است را می پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن نقشه را می گرفت، الان همین جا نبودم.»

دیدگاهتان را بنویسید